Dyrekcja

Dyrektor
mgr Anna Niedźwiecka

P.O. Dyrektora ds. Medycznych
lek. Małgorzata Obręcz

Główny Księgowy
mgr Krystyna Grochowiak