Aktualności

Centrum Rehabilitacji w Osiecznej uruchamia rehabilitacje komercyjną

08.09.2017
Pobierz cennik

Trwa remont elewacji zamku

15.08.2017

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SANATORIUM DZIECIĘCEGO W OSIECZNEJ

Likwidator STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SANATORIUM DZIECIECEGO W OSIECZNEJ z siedzibą w Osiecznej, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.06.2016 r. Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 4/16 w sprawie postawienia STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SANATORIUM DZIECIECEGO W OSIECZNEJ w stan likwidacji i jego rozwiązania. Na likwidatora Stowarzyszenia ustanowiony został Pan Mariusz Maćkowiak. Sąd Rejonowy POZNAN - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO postanowieniem z dnia 26.08.2016 r., sygnatura sprawy PO.IX NS-REJ.KRS/024797/16/720 dokonał wpisu o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia. W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SANATORIUM DZIECIECEGO W OSIECZNEJ do zgłoszenia swoich wierzytelności wobec Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty umieszczenia niniejszego ogłoszenia . na adres Likwidatora: ul. Łanowa 17 64-100 Leszno

Stowarzyszenie Przyjaciół Sanatorium Dziecięcego w Osiecznej - informacja

Stowarzyszenie Przyjaciół Sanatorium Dziecięcego w Osiecznej zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2016 o godzinie 13:00 (drugi termin godz. 13:15) odbędzie się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia